حفظ آثار تاریخی ،هویت ما را زنده نگاه می‌دارد

2356 شمار بازدید :

میراث گذشته ،بخشی از تاریخ ما محسوب می شود که با حفظ آن می توان هویت تاریخی خود را زنده نگاه داشت. 

فرهنگ مظفر رییس دانشگاه هنر اصفهان در گفت و گو با میراث آریا (chtn) ضمن بیان این مطلب افزود: تاریخ تمدن ما در فراز و نشیب های بسیار به این نقطه رسیده است،تلاش ما نیز حفظ آثار تاریخی است.

وی افزود: اهمیت این آثار در احراز هویت و گذشته ما بر کسی پوشیده نیست،برای همین با وجود این که این آثار بر اثر حوادث طبیعی صدمه می بینند،با تمام توان مرمت و بازسازیشان می کنیم،مثلا ارگ بم ،فقط یک اثر نیست بلکه گواهی بر تمدن و گذشته ایرانیان است.

رییس دانشگاه هنر اصفهان ارزش آثار و بافت تاریخی را منوط به یک دوره ندانسته و گفت:ارزش بسیاری از آثار ما مربوط به چندین دوره تاریخی است، اگر قرار باشد،به آثار و بافت تاریخی بی توجه باشیم کم لطفی به گذشته و هویت تاریخی خود کرده ایم.

وی در ادامه عملکرد سازمان میراث فرهنگی در دولت تدبیر و امید را فعالانه و امید بخش دانست و اظهار داشت:اخیرا سازمان حرکت های خوبی برای حفظ آثار و ابنیه تاریخی انجام داده است ،هر جا که با فعالیت غیر اصولی افراد حقیقی یا حقوقی مواجه شده تخصصی عمل کرده است.

دکتر مظفر سپس یادآور شد:حفظ میراث گذشته نوعی توسعه یافتگی است،در توسعه پایدار نگاه انسانی حاکم است،نگاهی که بر اساس آن گذشته انسان باید حفظ شود.

منبع : http://chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=93743