اولویت معاونت صنایع دستی توجه به مسائل استانهاست

2683 شمار بازدید :

رئیس حوزه معاونت صنایع دستی در نشست سالیانه معاونین صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های این معاونت رسیدگی به مسائل استانهاست.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمدرضا رشید کردستانی رئیس حوزه معاونت صنایع دستی در نشست سالیانه معاونین صنایع دستی استانها، با اشاره به اهداف برگزاری این گردهمایی گفت: کارشناسان معاونت صنایع دستی در حال ارزیابی وضعیت موجود و برنامه ریزی برای آینده هستند.

وی ادامه داد: مدیران صنایع دستی استانها مردان عرصه عملیات این حوزه هستند و ما می خواهیم در تبادل نظر با این مدیران لایق به نقاط مشترک برای پیشبرد اهداف دست پیدا کنیم.

کردستانی تصریح کرد: در این گردهمایی فرصت طرح سئوالات، ارائه پیشنهادات و انتقادات برای تمامی معاونین فراهم است چراکه توجه به مسائل استانها در اولویت‌های برنامه‌های معاونت صنایع دستی قرار دارد.

رئیس حوزه معاونت صنایع دستی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آستانه ایجاد یک ساختار برنامه ریزی جدید است که با آغاز این فرآیند، سند بالادستی توسعه در سه حوزه تهیه می‌شود.

وی تاکید کرد: براساس رویکردهای جدید سازمان، برنامه ریزی از پایین به بالا و براساس نیاز استانها، مسائل استانها و شیوه حل مسائل تدوین شده است.

کردستانی با اشاره به اینکه معاونت صنایع دستی برای حل مشکلات این حوزه به کمک معاونین استانها نیاز دارد، گفت: رویکرد معاونت صنایع دستی فنی و تخصصی است و نگاه سیاسی و ابزاری در این بخش از بین رفته است.